Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

A. RUHSAT ALINMASINDAN ÖNCEKİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ:

1. Müteahhit ile yapılan anlaşmanın incelenmesi, teklif ve avan projede emsal içi ve emsal dışı alanların sözleşme paylaşım oranlarına uygun şekilde dağıtılmasının denetlenmesi, kat malikleri aleyhine paylaşım ihtimalinin önüne geçilmesi, müteahhidin sözleşmelerdeki taahhütlerini yerine getirip getirmediğinin denetlenmesi,
2. Avan proje ile onaylı projeler arasında oluşabilecek farklılıkların belirlenerek kat maliklerine bildirilmesi, düzeltmelerin mimari ve statik açıdan kontrolü,

B. İNŞAAT SÜRECİNDEKİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ:

Uygulama sırasında yapının müteahhit ile yapılan sözleşmeye, ruhsat ve eki projelerine uygun olarak inşa edilmesinin sağlanması için;
1. Statik, elektrik ve sıhhi tesisat ve betonarme gibi imalat ve uygulamaların mahallen denetlenmesi,
2. Temel aşamasında ve kat betonlarının dökülmesi sırasında sözleşmede yer alan paylaşım oranlarının doğrulanması, kat malikleri aleyhine bir durum oluşması halinde işin durdurulması için maliklere bilgi verilmesi,
3. Kaba inşaat sırasında kalıp ve demir kontrollerinin yapılması, beton dökümünün denetlenmesi,
4. Sıva altında kalan ve sonradan incelenmesi mümkün olmayacak tüm tesisat ve donatı malzemelerinin anlaşma sağlanan kalite ve standartlara uygunluğunun denetlenmesi,
5. Temelde, balkonlarda, dış cephede ve çatıda uygulanan yalıtım malzemelerinin teknik ve şartnamelere uygunluğunun denetlenmesi,
6. Seramik, vitrifiye, mutfak dolabı, kapı, doğrama vb. ince yapı malzemelerinin sözleşmedeki marka ve teknik özelliklere uygun olarak, doğru işçilikle imalatının denetlenmesi,
7. Yalıtım, dilatasyon, çatı-dere bağlantıları, tesisat çıkış noktaları, denizlik montajı, panjur montajı, bahçe uygulamaları, otopark havalandırma, rögar ve temiz-pis su bağlantıları vb. detay çözümlerinin denetimi, doğru uygulamaların yapılmasının sağlanması,
8. İpotek kaldırma esnasında her aşamada yapılan işin maddi karşılığının net olarak hesaplanması ve kat maliklerine bildirilmesi,
9. Resmi şartname ve emsal hesaplarına aykırı olarak ortaya çıkabilecek, iskân almayı engelleyecek uygulamaların denetlenmesi.
Bu denetimler; konularında uzman, uzun yıllardır şantiye şefliği, kontrol mühendisliği, proje ve yapı denetimi, bilirkişilik ve iş güvenliği uzmanlığı yapmakta olan MİMAR ve İNŞAAT Mühendisinden oluşan iki kişilik bir ekip tarafından gerçekleştirilecektir.
Haftada en az iki kez, imalatın yoğun olduğu dönemlerde de denetimin gerektirdiği sıklıkta şantiye ziyaretleri ile yapılacaktır.
İhtiyaç olması halinde belediye ve diğer resmî kurumlara takip ve doğrulamayapılacaktır.
Kat maliklerine ayda bir kez, gerektiğinde daha sık olarak denetim raporu sunulacaktır.