NEDEN PROFESYONEL APARTMAN VE SİTE YÖNETİMİ ?

Erkan Group, müşterilerine bina yönetimi, gayrimenkul hizmetleri ve danışmanlık alanlarında en uygun maliyet ve yüksek kalite prensibi ile hizmet sunan bir kuruluştur.
Erkan Group müşterilerinin ihtiyaç analizlerini yaparak bina ve müşterilerinin verimliliklerine önemli ölçüde katkı sağlayan özel çözümler üretmektedir.
Kalite, hizmet ve verimlilikte sürekli gelişim ile hizmet standardını en yükseğe çıkarmayı hedefleyen Erkan Group, başarılı, canlı ve hevesli şirket kişiliğini yansıtan, her alanda iş birliğine açık bir ortam yaratır.

20

TAMAMLANAN PROJELER

35

YARATICI TASARIMLAR

80

DENEYİMLİ ÇALIŞANLAR

10

ÖDÜLLÜ PROJELER

PROJELERİMİZ

Erkan Group; evinizde huzur ve güvenle yaşamanızı sağlar.

Portfolio item not found!

GÖRÜŞLER

Erkan Group müşterileri der ki;

Genel Yönetim

● Genel Kurul’ da verilen kararların uygulanması
● Binanın, amacına uygun kullanılmasının gözetilmesi
● Defterlerin ve hesapların kayıtlanması
● İşletme projesi ve faaliyet raporunun yapılması
● Hizmet sözleşmelerinin yapılması /denetlenmesi
● Binanın sosyal ilişkilerinin yürütülmesi

Bütçe Yönetimi

● Aidatların tahsil edilmesi
● Binanın yönetimiyle ilgili ödemelerin yapılması
● Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sakinlerin dava ve icra takiplerinin planlanması/yürütülmesi
● Her ay gelir-gider kalemlerini gösteren raporlar ile borç-alacak çizelgelerinin hazırlanması

Hukuki Yönetim

● Aidat borçlarını ödemeyen kat maliklerine ihtarname gönderilmesi
● Gönderilmiş olan ihtar mektuplarına olumlu dönüşler alınmaz ise avukatımız aracılığıyla yasal takiplerin başlatılması
● Binaya yapılan tüm resmi kurumlardan gelen evrakların teslim alınması zamanında ve süresinde cevaplarının yazılması
● Yapılan icra takiplerine itirazlar olur ise itirazın iptali davalarının açılması ve sonuçlandırılması

Personel Yönetim

● Personelin servis/hizmet kalitesinin yükseltilmesi
● Personelin izin düzenlerinin ayarlanması
● Yıllık izinlerde çalışma alanlarının aksaksız yönetilmesi
● Maaş, SGK vb. ödemelerin yapılması
● Kıdem tazminatı fonu oluşturulmasının önerilmesi, vb