Enerji Kimlik Belgesi

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDİR?
KANUN : 5627 Sayılı ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU (02.05.2007 Tarihli 26510 Sayılı Resmi Gazete)
YÖNETMELİK :BİNALARDA ENERJİ PERFORMANS YÖNETMELİĞİ (05.12.2008 Tarihli 27075 Sayılı Resmi Gazete)
Bu Kanun ve Yönetmelikler gereğince;
Kullanım alanı 50 m2 nin üstünde olan tüm binaların ENERJİ KİMLİK BELGESİ alması yasal zorunluluktur. Yeni inşa edilen binalar ENERJİ KİMLİK BELGESİNİ iskan aşamasında alması gerekirken mevcut binalar için 2017 yılına kadar süre tanınmıştır ancak bir an önce almanın bir çok avantajları vardır. ENERJİ KİMLİK BELGESİ, Bakanlıkça yetkilendirilmiş EKB Uzmanı firmalar tarafınca resmi internet sayfası bep.gov.tr da mevcut yazılımı kullanarak hazırlanır. ENERJİ KİMLİK BELGESİ alındığı tarihten itibaren 10 yıl geçerlidir. ENERJİ KİMLİK BELGESİ Emlak işleri (Alım-satım ve kiraya verme) de bulundurulması zorunlu hale getirilmiştir. Belgesini almamış binadaki dairelerin alım-satım işlemleri belediye ve tapu dairesince onaylanmayacaktır.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ Nedir? ;
Binanın yıllık enerji tüketim ihtiyacını belirleyen ve sınıflandıran, ilgili Kanun ve Yönetmelik gereğince tüm binalarda alınması zorunlu bir belgedir.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB)
Enerji Kimlik Belgesi Nedir?
Binaların enerji tüketimini gösteren belgeye enerji kimlik belgesi denir. Diğer bir ifade ile Binanın enerji ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ile ısıtma-soğutma sistemlerinin verimiyle ilgili bilgileri içeren belgedir. Tıpkı Beyaz eşyalar üzerinde gördüğümüz Enerji Sınıflandırması gibi A ile G arasında sınıflandırma yapar. A En Verimli Enerji Sınıfını, G ise En Verimsiz Enerji Sınıfı durumunu temsil eder.
Enerji Kimlik Belgesi;Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri bünyesinde ki EKB uzmanları tarafınca düzenlenir.
Enerji Kimlik Belgesi verildiği tarihten itibaren 10 yıl geçerlidir.

Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Düzenlenir?

Mevcut veya Yeni Binanıza ait Mimari Proje, Isı Yalıtım Projesi, Aydınlatma Projesi, Mekanik Tesisat Projeleri üzerinden; Binanızın yapım yılı, yönü, konumu vb. genel bilgileri, binanın hangi malzemeden inşa edildiği, yalıtım durumu, çatı, cephe, döşeme ve pencere alanları vb. temel bilgileri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimlilikleri, sıcak su sistemleriyle ilgili bilgileri ve kullanılan aydınlatma elemanlarının tipi, sayısı, Yenilenebilir Enerji Kullanımı v.b. teknik bilgileri, toplarız. Elde ettiğimiz bu bilgiler ışığında BEP-TR yazılımı vasıtasıyla binanızın enerji performansına dair gerekli hesaplamalarını yapar ve Enerji Kimlik Belgenizi üretiriz.
Enerji Kimlik Belgeniz üç nüsha olarak verilir; Bir tanesi bina girişinde görünür bir yere asılır, bir tanesi bina yönetimi/bina sahibi yada enerji yöneticinize, bir tanesi de binanızın bağlı bulunduğu İlçe Belediye İmar Müdürlüğüne teslim edilir.
Binanızın ısı yalıtımı ile ilgili uygulamalarını yaptırırken Enerji Kimlik Belgesi düzenletmeniz doğru bir yalıtım yapmanıza yardımcı olur.

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile 01.01.2011 tarihinden itibaren yeni ruhsat alacak binaların EKB alması, mevcut binaların ise 2020 yılına kadar Enerji Kimlik Belgesi alması zorunlu kılınmıştır. Binalarda alım satım ve kiralama işlemlerinde binanın EKB’ye sahip olması binanın değerini artırır.

Enerji Kimlik Belgesi bir binanın tamamı ya da isteğe bağlı olarak kat mülkiyetini haiz her bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı düzenlenebilir